Krijgt de EU taxonomie de kleuren van een stoplicht (rood-oranje-groen)?

Het ‘Platform on Sustainable Finance’ heeft eind maart 2022 het eindrapport ‘The Extended Environmental Taxonomy’ gepubliceerd. Hierin wordt geadviseerd de groene taxonomie uit te breiden tot vrijwel alle economische activiteiten met een oranje en rode taxonomie. Hierdoor wordt het voor beleggers duidelijk welke schadelijke (rode) activiteiten dringend moeten worden beëindigd en welke (oranje) activiteiten nog in een transitiefase zitten.

Dit artikel beantwoord de volgende vragen:

  • Waarom uitbreiding van de groene taxonomie?
  • Hoe ziet de uitgebreide taxonomie eruit?
  • Wat zijn de volgende stappen?

De Taxonomieverordening in het kort

De EU-taxonomie is een classificatiesysteem om economische activiteiten te identificeren die een substantiële bijdrage leveren aan ten minste 1 van 6 milieudoelstellingen. Tegelijkertijd mag een economische activiteit geen significante schade aanrichten (Do No Significant Harm, DNSH ) aan een van een andere milieudoelstelling en moet er worden voldaan aan minimale sociale waarborgen. Wordt aan deze criteria voldaan, dan mag een activiteit in lijn met de taxonomie (‘taxonomy-aligned’) of groen worden genoemd. Aanbieders van groene beleggingsproducten moeten onder meer het percentage groene beleggingen rapporteren.

Waarom uitbreiding van de groene taxonomie?

De Europese Commissie heeft aangegeven dat activiteiten die volgens de taxonomie niet-groen zijn niet noodzakelijkerwijs niet-duurzaam zijn. Het Platform wil een verkeerde interpretatie van ‘niet-groene activiteiten’ voorkomen en adviseert het taxonomiekader uit te breiden met nieuwe klassen. Daarnaast is het voor financiële marktpartijen, beleggers en consumenten goed om te zien welke beleggingen groen of juist schadelijk zijn.

Hoe ziet de uitgebreide taxonomie eruit?

Het rapport behandelt verschillende classificatiesystemen met voor en nadelen. Een classificatiesysteem op basis van de kleuren van een stoplicht wordt aanbevolen:

  • Rood (significant schadelijke bijdrage):
    • Altijd significant schadelijk – niet-duurzame activiteiten die niet kunnen worden verbeterd en waar een dringende exit vereist is. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking uit kolen.
    • Dringende transitie vereist – niet-duurzame activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor taxonomie-erkende beleggingen als onderdeel van een transitieplan om significante schadelijke bijdragen te voorkomen of te verminderen.
  • Oranje (middelmatige bijdrage): activiteiten tussen significant schadelijke en substantiële bijdragen. Deze kunnen in aanmerking komen voor taxonomie-erkende beleggingen als onderdeel van een transitieplan. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking uit fossiel gas waarover nu veel discussie bestaat.
  • Groen (substantiële bijdrage): activiteiten die al zijn of worden opgenomen in de groene taxonomie en significant bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen.

Daarnaast worden activiteiten met een lage milieubijdrage (Low Environmental Impact, LEnvI) onderscheiden die niet als rood, oranje of groen worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is onderwijs.

Figuur 1: visualisatie uitgebreide taxonomie (bron: Eindrapport ‘The Extended Environmental Taxonomy’, pagina 8, maart 2022).

Wat zijn de volgende stappen?

Hoewel het Platform geen tijdschema voor implementatie van de uitgebreide taxonomie heeft gepubliceerd, heeft het Platform een ‘voorloper’ geadviseerd op basis waarvan al in 2023 vrijwillig de uitgebreide taxonomie kan worden gebruikt.

Daarnaast heeft het Platform geadviseerd een aantal onderwerpen verder uit te werken zoals de grenzen tussen rode, oranje en groene activiteiten, welke activiteiten met een lage milieubijdrage (LEnvI) kunnen worden onderscheiden en hoe milieueffecten in de toeleveringsketen van bedrijven kunnen worden vastgelegd.

Ondersteuning nodig op ESG-gebied?

Neem contact op met Bas Knol: 06 5203 4724bas.knol@ESGsupport.nl

Bronnen:

Meer interessante artikelen