Over ESG Support

Wie is ESG Support en waar
sta ik voor?

ESG Support is het adviesbureau van Bas Knol, ESG Consultant. Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken, verzekeraars en ondernemingen.

Vanaf 2014 richt ik mij op de oplossing van ESG-vraagstukken. Zo heb ik bij een bank ESG-factoren geïntegreerd in beleggingsprocessen en bij een vermogensbeheerder in de selectie van externe managers. Bij een impactbelegger heb ik de SFDR geïmplementeerd en gap-analyses voor de EU Taxonomieverordening uitgevoerd. Ik heb een webhosting bedrijf geholpen met de implementatie van de CSRD. Ook heb ik pensioenfondsen ondersteund met de aanscherping van het ESG-beleid, de naleving van ESG-wetgeving, de invulling van ESG-vragenlijsten (PRI, VBDO, IMVB, DNB) en met ESG-workshops. Dit werk geeft mij veel voldoening omdat ik hiermee een bijdrage lever aan een duurzame wereld. Ik behaal goede resultaten door een combinatie van focus, teamwork, doorzettingsvermogen en permanente educatie.

Ik ben register beleggingsanalist (RBA), register pensioenbestuurder (RBP), gecertificeerd privacy professional en afgestudeerd organisatiesocioloog. Zie mijn LinkedIn-profiel voor meer informatie.

Missie

Mijn missie is financiële instellingen en ondernemingen in staat te stellen maatschappelijk verantwoord te beleggen en te ondernemen binnen wettelijke kaders. Ik doe dit op basis van het ESG-beleid (ambities, overtuigingen, focusthema’s en doelstellingen) en veelal beperkte middelen van klanten. Door me te richten op financiële instellingen, die de duurzame ontwikkeling van ondernemingen financieren, kan ik een positieve impact op een duurzame wereld bereiken. Dat is een wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn.

Waarmee onderscheid ik me?

Door uitgebreide ervaring bij vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars herken ik de problemen waarmee deze te maken hebben. Ik doe het inhoudelijke werk zelf in plaats van dat ik dit aan een ander delegeer. Ik ben slagvaardig en heb executiekracht; ik kan direct aan de slag op basis van kennis van wat er in de markt en bij klanten speelt.

Kernwaarden

Ik ben idealistisch en tegelijk ook realistisch; ik geloof in het goede in de mens en dat klanten streven naar een duurzame wereld en houd in mijn dienstverlening rekening met de soms beperkte ESG-ambities, doelstellingen en middelen van klanten. Ik ben ervan overtuigd dat door rekening te houden met ESG-factoren die ‘financieel materieel’ zijn mijn klanten betere resultaten behalen. Ik kom beloften na; bij mij is “afspraak is afspraak”.

Track record

Z

ESG-beleidsondersteuning en implementatie: 5 pensioenfondsen, 2 asset managers en 1 bank;

Z

ESG-compliance (CSRD, SFDR, Taxonomieverordening, IORP II, SRD, IMVB, Corporate Governance Code)​: 5 pensioenfondsen, 1 financial services provider, 1 impactbelegger en 1 niet-financiële onderneming;

Z

ESG-communicatie: geven ESG-trainingen bij 6 pensioenfondsen, 1 asset manager, 1 bank en groep actuarissen. Invullen ESG-vragenlijsten (PRI, VBDO, IMVB, DNB) voor 4 pensioenfondsen en 1 asset manager. Ontwikkelen ESG-rapportages voor 2 asset managers;

Z

Interim management: bij 2 asset managers, 1 pensioen fonds en 1 bank.

Contactformulier

Neem contact met me op door het contactformulier in te vullen en u ontvangt binnen 24 uur een reactie. Wilt u mij direct spreken, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer.

Bas Knol, 06 5203 4724

Contact

ESG Support

Postadres

Koninginnelaan 6
2281 HD Rijswijk

Telefoon

Kamer van Koophandel

84971193

Algemene voorwaarden