Diensten

ESG-beleidsondersteuning

Het ESG-beleid van veel financiële instellingen is historisch zo gegroeid. Men begon vaak met het uitsluiten van controversiële wapens zoals clustermunitie gevolgd door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement. Een overkoepelend en richtinggevend ESG-beleid met heldere ambities en doelstellingen ontbrak veelal.

Met ESG-beleidsondersteuning ondersteun ik financiële instellingen met de aanscherping van het ESG-beleid. Dat kan door vaststelling of herijking van beleggingsovertuigingen en ambities, de selectie van focusthema’s die bij de organisatie en achterban passen en de formulering van ESG-doelstellingen.

ESG-implementatie en communicatie

Met ESG-implementatie ondersteun ik financiële instellingen met de implementatie van het ESG-beleid. Dat kan door de selectie en implementatie van ESG-instrumenten om de doelstellingen van het ESG-beleid te bereiken. Bijvoorbeeld door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement, uitsluitingen, ESG-integratie, de selectie van externe managers op basis van ESG-criteria, de selectie van ESG-data leveranciers, de selectie van ESG- en low carbon benchmarks, impactbeleggingen en rapportages over behaalde resultaten van het ESG-beleid.

Financiële instellingen en ondernemingen moeten rapporteren over hoe zij ESG-factoren verankeren in hun strategie, producten, diensten en processen. Met ESG-communicatie ondersteun ik ze met de interne en externe communicatie over ESG. Denk hierbij aan het beschrijven van het ESG-beleid, het invullen van ESG-vragenlijsten (PRI, IMVB, IMVO, VBDO, DNB), het geven van ESG-trainingen en het publiceren van ESG-informatie op de website.

ESG-compliance

Veel ESG-wetgeving heeft betrekking op het beheersen van ESG-risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, buitensporig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afwaardering van activa als gevolg van een hogere CO2 prijs en mensenrechtenschendingen. Door rekening te houden met deze risico’s als belegger of ondernemer kunnen risico’s worden voorkomen, verlaagd en beheerst. En door aan ESG-wetgeving te voldoen, worden boetes en reputatieschade voorkomen.

Het gaat hier om verplichte ESG-wetgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Taxonomy Regulation, Shareholder Rights Directive en het IMVO convenant voor verzekeraars. Daarnaast committeren veel financiële instellingen zich aan vrijwillige codes en richtlijnen zoals het Klimaatakkoord van Parijs, het Global Compact en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, het IMVB convenant voor pensioenfondsen en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Met ESG-compliance ondersteun ik financiële instellingen en ondernemingen met de naleving van ESG-wetgeving. Bijvoorbeeld door uitvoering van gap-analyses, aanpassing van precontractuele informatie op de website, in prospectussen en mandaatrichtlijnen, de integratie van ESG-risico’s in het beleggingsproces en ESG-rapportages. Veelal maak ik hierbij gebruik van juridische, compliance en/of ICT expertise in mijn netwerk. 

Interim management

Als interim ESG Consultant ondersteun ik financiële instellingen met bijvoorbeeld de aanscherping van het ESG-beleid (ambities, beleggingsovertuigingen, focusthema’s en doelstellingen), meting van ESG- en klimaatrisico’s, selectie en implementatie van ESG-instrumenten, ESG-trainingen, invulling van ESG-vragenlijsten, selectie van ESG-data, engagement en voting leveranciers en ontwikkeling van ESG-rapportages​.

Contactformulier

Neem contact met me op door het contactformulier in te vullen en u ontvangt binnen 24 uur een reactie. Wilt u mij direct spreken, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer.

Bas Knol, 06 5203 4724

Contact

ESG Support

Postadres

Koninginnelaan 6
2281 HD Rijswijk

Telefoon

Kamer van Koophandel

84971193

Algemene voorwaarden