Europese Commissie keurt finale versie European Sustainability Reporting Standards (ESRS) goed

De Europese Commissie heeft op 31 juli 2023 de Delegated Act met daarin de finale versie van de ESRS standaarden goedgekeurd.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het voorstel in juni 2023 zijn:

  • Alleen de algemene standaard ESRS 2 is verplicht.
  • Alle overige standaarden zijn onderworpen aan een materialiteitsanalyse. Ondernemingen moeten een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren en afhankelijk van de uitkomsten ook over andere ESRS-standaarden rapporteren.
  • Als een onderneming concludeert dat klimaatverandering niet materieel voor de onderneming is en daarom niet hoeft te rapporteren op basis van de standaard ESRS E1 (klimaatverandering), dan is een gedetailleerde uitleg van deze conclusie vereist.
  • Organisaties dienen expliciet te verwijzen naar datapunten die afkomstig zijn uit specifieke EU-regelgeving (zoals de SFDR) wanneer deze niet als materieel worden beschouwd.

Lees meer over alle veranderingen op de website van de Europese Commissie.

Volgende stappen

De standaarden worden voorgelegd aan het Parlement en de Raad van de Europese Unie, waarbij gedurende 2 maanden de standaarden kunnen worden afgewezen maar niet kunnen worden gewijzigd.

Na implementatie zullen ondernemingen die voorheen onder de NFRD vielen, verplicht zijn om te rapporteren onder de ESRS in 2025 over het boekjaar 2024. Andere grote ondernemingen moeten een jaar later hierover rapporteren. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten 2 jaar later een eerste duurzaamheidsverklaring afgeven, hoewel ze maximaal 2 jaar uitstel kunnen krijgen.

De rapportageverplichtingen zijn vanaf 2029 ook van toepassing op niet-EU-ondernemingen die jaarlijks meer dan € 150 miljoen aan inkomsten genereren in de EU en die een filiaal in de EU hebben met een omzet van meer dan € 40 miljoen.

Hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Neem contact op met Bas Knol: 06 5203 4724, bas.knol@esgsupport.nl.

Bronnen

Meer interessante artikelen