Taxonomie: Europese Commissie publiceert gedelegeerde handelingen over milieudoelstellingen voor water, circulaire economie, vervuiling en biodiversiteit

Op 13 juni 2023 heeft de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen voor duurzame financiering voorgesteld waaronder gedelegeerde handelingen (‘delegated acts’) voor de Taxonomieverordening. De Commissie heeft taxonomiecriteria goedgekeurd voor de volgende 4 milieudoelstellingen:

Daarnaast heeft de Commissie een aantal wijzigingen aangenomen op de 2 andere milieudoelstellingen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, met name voor de sectoren industrie/productie en transport. Ook heeft de Commissie wijzigingen in de gedelegeerde handeling over rapportages (‘disclosures’) aangenomen. Tenslotte heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een verordening voor aanbieders van ESG-ratings.

Alle documenten staan op de website van de Europese Commissie.

Volgende stappen

De gedelegeerde handelingen van de EU-taxonomie worden in principe goedgekeurd en zodra alle officiële talen van de EU beschikbaar zijn, zullen ze worden aangenomen en ter toetsing worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad (periode van vier maanden, eenmaal verlengbaar met twee extra maanden). Ze zullen naar verwachting vanaf januari 2024 van toepassing zijn.

Wat betreft het voorstel voor een verordening voor de aanbieders van ESG-ratings, zal de Commissie nu besprekingen aangaan met het Europees Parlement en de Raad.

Hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Neem contact op met Bas Knol: 06 5203 4724, bas.knol@esgsupport.nl.

Bron: Sustainable Finance: Commission takes further steps to boost investment for a sustainable future, 13 juni 2023

Meer interessante artikelen