Europese toezichthouders stellen voor de SFDR uit te breiden en te vereenvoudigen

De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) hebben een consultatiedocument gepubliceerd voor wijzigingen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De ETS’s willen uitbreiding van het aantal indicatoren van ‘principle adverse impacts’ (PAI’s), decarbonisatiedoelstellingen in productinformatie toevoegen en publicaties over financiële producten vereenvoudigen.

De Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) hebben wijzigingen voorgesteld om problemen aan te pakken sinds de introductie van SFDR.

Meer PAI’s en informatie over PAI’s

Ze vragen feedback over amendementen voor uitbreiding van het aantal indicatoren van PAI’s op het gebied van milieu en samenleving, zoals inkomsten uit niet-coöperatieve belastingparadijzen, inmenging in de oprichting van vakbonden en werknemers die minder verdienen dan het leefbaar loon.

Bovendien stellen de ETA’s voor om de inhoud van indicatoren, hun definities, methodologieën, berekeningsformules en de presentatie van het aandeel van informatie afkomstig van bedrijven waarin wordt belegd, overheden, supranationale entiteiten of vastgoedbedrijven te verfijnen (zie Annex 1 vanaf pagina 75).

Productinformatie uitbreiden en vereenvoudigen

De voorstellen omvatten ook het toevoegen van decarbonisatiedoelstellingen in productinformatie, inclusief tussentijdse doelstellingen, het ambitieniveau en hoe de doelstelling kan worden gehaald.

Ze hebben ook voorgesteld om precontractuele en periodieke publicaties over financiële producten te vereenvoudigen en andere technische aanpassingen door te voeren, onder meer wat betreft de behandeling van derivaten en bepalingen voor financiële producten met beleggingsopties.

Naast deze voorstellen vragen de ETA’s feedback over technische herzieningen van de gedelegeerde verordening van de SFDR door de informatieverschaffing te verbeteren over hoe duurzame investeringen het milieu en de samenleving niet aanzienlijk schaden (‘Do No Significant Harm’, DNSH).

Volgende stappen

De consultatie staat open tot 4 juli 2023. De ETA’s zullen in deze periode een gezamenlijke openbare hoorzitting en consumententests organiseren.

Zodra alle feedback is overwogen, zullen de ETA’s een eindrapport publiceren en dit voorleggen aan de Europese Commissie.

Hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Neem contact op met Bas Knol: 06 5203 4724, bas.knol@esgsupport.nl.

Bronnen

Meer interessante artikelen