EU-Taxonomie: consultatie over criteria voor biodiversiteit, water, vervuiling en circulaire economie

Op 5 april 2023 heeft de Europese Commissie een oproep tot feedback over de Taxonomieverordening gepubliceerd. Deze consultatie gaat over een nieuwe reeks taxonomiecriteria voor economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan de volgende 4 milieudoelstellingen: duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van vervuiling en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De Commissie vraagt ook feedback over voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op taxonomiecriteria voor klimaatmitigatie en klimaatadoptatie.

De voorstellen omvatten:

  • 18 gewijzigde en 7 nieuwe activiteiten voor de doelstelling klimaatmitigatie;
  • 15 gewijzigde en 6 nieuwe activiteiten voor de doelstelling klimaatadaptatie;
  • 21 nieuwe activiteiten voor de doelstelling circulaire economie;
  • 6 nieuwe activiteiten voor de doelstelling water en mariene hulpbronnen;
  • 6 nieuwe activiteiten voor de doelstelling vervuiling;
  • 2 nieuwe activiteiten voor de doelstelling biodiversiteit;
  • Aanpassingen van de DNSH-criteria voor vervuiling.

U vindt alle voorstellen deze pagina.

Volgende stappen

Feedback kan worden ingediend tot en met 3 mei 2023.

De Commissie is van plan de technische screeningcriteria (TSC) voor de 4 resterende milieudoelstellingen op 30 juni 2023 te publiceren.

Niet-financiële ondernemingen zullen vanaf 1 januari 2024 moeten rapporteren over ‘taxonomy-eligibility’ voor de nieuwe 4 milieudoelstellingen en vanaf 1 januari 2025 over ‘taxonomy-alignment’.

Financiële ondernemingen zullen vanaf 1 januari 2024 moeten rapporteren over ‘taxonomy-eligibilty’ voor de nieuwe 4 milieudoelstellingen en vanaf 1 januari 2026 over ‘taxonomy-alignment’.

Hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Neem contact op met Bas Knol: 06 5203 4724, bas.knol@esgsupport.nl.

Bronnen

Meer interessante artikelen