Masterclass ESG voor actuarissen op 22 september 2022

Op 22 september 2022 gaf Bas Knol namens Probability & Partners een online Masterclass ESG van 2 uur. Deze Masterclass ESG maakte deel uit van de Summerschool 2022 van Het Actuarieel Instituut, het opleidingsinstituut van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Het doel van de Masterclass ESG was kennis over ESG, ESG risico’s en ESG wetgeving op te doen om deze kennis toe te passen in het werk van actuarissen. Aan de Masterclass namen meer dan 40 actuarissen deel.

Programma Masterclass ESG

Van ondernemingen wordt steeds meer verwacht als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Ook nemen ambities op dit gebied toe, bijvoorbeeld doordat ondernemingen zich committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs of de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Tenslotte is er veel nieuwe wetgeving op Environmental, Social en Governance (ESG) gebied. Denk hierbij aan de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Taxonomy Regulation en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Tijdens de Masterclass ESG werd antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en ESG?
  • Waarom en hoe wordt er maatschappelijk verantwoord belegd en in welke mate?
  • Wat zijn ESG trends en ontwikkelingen op het gebied van ESG?
  • Wat is de relatie tussen ESG en performance?
  • Met welke ESG wet en regelgeving hebben en krijgen ondernemingen en financiële instellingen te maken?
  • Wat zijn belangrijke ESG risico’s? Case study
  • Wat zijn kansen voor actuarissen op het gebied van ESG?

Over de docent Bas Knol

Bas Knol, ESG Consultant, heeft meer dan 30 jaar gewerkt voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Vanaf 2014 richt hij zich op de oplossing van ESG-vraagstukken. Zo helpt hij financiële instellingen ESG wetgeving na te leven en met de aanscherping en implementatie van hun ESG beleid. Als oprichter van ESG Support werkt Bas nauw samen met andere adviesbureaus zoals Probability & Partners. Bas is register beleggingsanalist (RBA), register pensioenbestuurder (RPB), afgestudeerd organisatiesocioloog en gecertificeerd privacy professional.

Over het Actuarieel Instituut

Het Actuarieel Instituut (AI) is een stichting die deeltijd beroepsopleidingen, leergangen, masterclasses, webinars en trainingen ontwikkelt voor en aanbiedt aan actuariële en financiële professionals, werkzaam in o.a. de verzekerings-, pensioen- en bankensector en financiële consultancy.

Het Actuarieel Instituut heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Meer informatie over het Actuarieel Instituut vindt u hier.

Meer interessante artikelen