Ronde tafel bijeenkomst Financial Investigator over ESG integratie

Hoe beoordeel je de kwaliteit van ESG-integratie door een asset manager? En is het resultaat van ESG-beleid en ESG-doelstellingen eenvoudig meetbaar? Financial Investigator organiseerde in juli 2022 een ronde tafel bijeenkomst om deze en andere vragen te bespreken. De volgende 6 experts namen onder voorzitterschap van Pim Poppe (Probability & Partners) deel aan deze bijeenkomst: Thomas Kieselstein (Quoniam Asset Management), Madeleine King (Legal & General Investment Management), Narina Mnatsakanian (Van Lanschot Kempen), Hannah Simons (Schroders), Masja Zandbergen (Robeco) en Bas Knol (ESG Support).

Tijdens de ronde tafel bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen en vragen aan de orde:

ESG doelstellingen

 • Welke specifieke doelstellingen wil je organisatie behalen met ESG-beleid?

Bas Knol: ‘De gemene deler van het ESG-beleid van de klanten die ik heb geholpen bestaat veelal uit drie doelstellingen: het verbeteren van het risico-rendementsprofiel door onder meer ESG-integratie, het minimaliseren van de negatieve impact door uitsluiting en het maximaliseren van de positieve impact door impact investing.’

 • Welke regelgeving zal het meest bijdragen aan een betere wereld?

Knol: ‘Het Sustainable Finance Action Plan is onderdeel van de Europese Green Deal. Daar is ongeveer een biljoen euro mee gemoeid. Daarom verwacht ik dat de EU-verordening het meest zal bijdragen aan een betere wereld.’

 • Bestaat er geen behoefte aan een soort onafhankelijke rapportage over ESG-doelstellingen?

Perspectief van de asset owner

 • Hoe rapporteer je effectief over ESG?
 • Hoe beoordeel je de kwaliteit van de ESG-integratie door een manager?

Knol: ‘Ik heb voor een klant een raamwerk ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van ESG-integratie door vermogensbeheerders. Als je het hebt over ESG-integratie, dan is dat voor elk product en elke beleggingscategorie anders. Op productniveau hebben we onder meer bekeken in welke fasen van het beleggingsproces ESG-factoren zijn geïntegreerd. We hebben gekeken naar rapportages en leveranciers van ESG-gegevens die een manager gebruikt. En ook naar de uitgaven, want dat zegt iets over hoe belangrijk de manager ESG-integratie vindt. Tot slot hebben we de ESG-doelstellingen van deze producten en managers onderzocht. Op basis van al deze factoren is een ESG-scorecard gegenereerd, zowel op managerniveau als op productniveau. Asset owners kunnen op basis van de scorekaarten de managers selecteren die het beste bij hen passen.’

 • Is het resultaat van ESG-beleid en ESG-doelstellingen gemakkelijk meetbaar?
 • Is het zinvol om twee benaderingen te hebben: je eigen interne aanpak en een externe?

Implementatie van ESG en wet- en regelgeving

 • Hoe ver is je organisatie gevorderd met de implementatie van de SFDR en de EU Taxonomie?
 • Welke ESG-regelgeving vormt de grootste uitdaging en welke kost de meeste tijd om uit te voeren?

ESG integratie in het beleggingsproces

 • Welke stappen acht je het belangrijkst om ESG succesvol in het beleggingsproces te integreren?
 • Wat is de relatie tussen beleggingsovertuigingen en ESG-doelstellingen en hoe worden deze in het beleggingsproces verwerkt?
 • Welke regelgeving zal naar verwachting tot arbitrage leiden? Hoe en met welke gevolgen?

Bas Knol: ‘In de praktijk is er al sprake van arbitrage. Een bank in de Verenigde Staten kreeg bijvoorbeeld een boete van $ 1,5 miljoen omdat zij ten onrechte had beweerd dat alle beleggingen ESG-gerelateerd waren. Ik heb ook gekeken naar Europese boetes. Handelingen die in strijd zijn met de SFDR en de Taxonomieverordening kunnen volgens het ‘Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten’ bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot 5% van de netto-omzet en € 20 miljoen.’

 • Hoe verwacht je dat de belangrijkste negatieve factoren, de Principle Adverse Impacts (PAIs), de ESG-integratiebenadering zullen beïnvloeden?
 • Verwacht je dat er een trend zal ontstaan van eigen ESG-scores die door asset managers of asset owners worden ontwikkeld en die in beleggingen worden geïntegreerd, in plaats van standaard ESG-ratings van de dataleveranciers?

Knol: ‘Uit een onderzoek van Square Well Partners uit maart 2021 blijkt dat dertig van de vijftig grootste vermogensbeheerders in de wereld hun eigen ESG-score hebben ontwikkeld. Dat vond ik een interessant gegeven, net als het feit dat twintig vermogensbeheerders meer dan vier externe ESG-ratingbureaus gebruiken. De eigen ESG-score is dus waarschijnlijk mede gebaseerd op de input van andere organisaties.’

Het artikel over deze ronde tafel van Hans Amesz verscheen in Financial Investigator, jaargang 14, Nummer 6, 2022. Lees het volledige artikel op de website van Financial Investigator.

Meer interessante artikelen