Averechts effect EU Taxonomie op publieke en ontwikkelingsbanken

Financiële instellingen moeten op basis van de EU Taxonomie rapporteren hoe duurzaam hun beleggingen zijn. Voor ‘publieke’ banken en ontwikkelingsbanken heeft de EU Taxonomie echter een averechts effect. Door de huidige methodologie worden zij minder duurzaam afgeschilderd dan ze daadwerkelijk zijn. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling van de Europese Commissie zijn. Wilke de Boer van NWB Bank en Jim Bredemus van FMO vertellen er meer over in Wereld Online van de Nederlandse Vereniging van Banken.

De Boer (NWB Bank): “De NWB Bank is een promotional bank, wat inhoudt dat wij onze klanten middels financiering helpen om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Dit klinkt misschien wat abstract, maar wij financieren in principe alles waar de Nederlandse samenleving baat bij heeft. Onze klanten zijn publieke organisaties, zoals waterschappen, woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. De NWB Bank verstrekt leningen tegen relatief lage kosten en draagt op die manier bij aan een goed functionerende en kostenefficiënte publieke sector.”

Over de EU Taxonomie, NFRD en CSRD

De EU Taxonomie vereist dat banken een groene activa-ratio (Green Asset Ratio, GAR) rapporteren, het resultaat van groene investeringen (teller) / totale investeringen (noemer). De Non Financial Reporting Directive (NFRD) is een voorloper van de komende EU-richtlijn over duurzame verslaglegging (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Op basis van deze richtlijn moeten EU ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. Onder de NFRD vallen 12.000 ondernemingen en onder de CSRD vallen bijna 50.000 ondernemingen.

Lage Green Asset Ratio (GAR) door uitsluiten van ‘niet-NFRD exposures’ 

“Volgens de huidige methodologie van de EU-taxonomie moeten banken zogeheten ‘niet-NFRD exposures’ uitsluiten van de teller. Het overgrote deel van de portefeuille van een promotional bank bestaat uit klanten in de publieke sector die niet onder de NFRD hoeven te rapporteren. Dit betekent dat wij deze exposures niet kunnen opnemen in de teller voor onze GAR-berekening, hetgeen resulteert in een lage GAR (Green Asset Ratio).” aldus De Boer.

Bredemus (FMO): “FMO biedt financiering en adviesdiensten aan de private sector in opkomende markten om klimaatverandering aan te pakken, ongelijkheid te verminderen en de werkgelegenheid te stimuleren. In tegenstelling tot andere banken investeren wij alleen in landen met lage en middeninkomens buiten de EU. Wij zijn erop ingesteld om krediet- en landenrisico’s te nemen die commerciële partijen niet kunnen of willen nemen. Vanaf 2021 zijn wij actief in 83 landen in Afrika, Azië, Oost-Europa en Centraal-Azië, en Latijns-Amerika. Tegelijkertijd zijn we een bank met een volledige vergunning en onderworpen aan alle Europese regelgeving. Net als alle andere Europese banken zijn we verplicht om de Taxonomie toe te passen in onze rapportages”

Europese richtlijn stelt dezelfde NFRD rapportage-eisen aan beleggingen in ontwikkelingslanden

“Het grootste probleem voor FMO is dat wij, omdat onze activiteiten zich buiten de EU afspelen (en dus alle tegenpartijen die zich niet aan de NFRD houden), geen taxonomiegegevens van onze klanten ontvangen en dat deze gegevens niet op de markt kunnen worden gekocht. De richtlijn is, begrijpelijkerwijs, op de EU gericht en dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Sommige van de taxonomiestandaarden, met name met betrekking tot ‘Do No Significant Harm’, verwijzen naar Europese richtlijnen die wettelijk niet van toepassing zijn in onze markten. In sommige van onze markten worden lokale taxonomieën ontwikkeld en de overgangstrajecten verschillen van die in Europa, maar de huidige taxonomie houdt daar geen rekening mee.” aldus Bredemus.

Publieke en ontwikkelingsbanken komen minder groen uit de verf

Samengevat komen publieke en ontwikkelingsbanken die als zeer duurzaam bekend staan door de methodologie van de Taxonomie (GAR-berekening en dezelfde hoge NFRD-rapportage-eisen aan beleggingen in ontwikkelingslanden buiten de EU) als minder groen uit de verf. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling van de Europese Commissie zijn. Het is tijd om deze weeffouten recht te zetten.

Bron: Bank & taxonomie: wat zijn de ervaringen van een ‘publieke’ bank en een ontwikkelingsbank?

Meer interessante artikelen